Zegar i Godziny po angielsku

Obecnie godzina:
:
Obecnie czas w formacie angielskim:
09
:
21
AM

Jak to jest zapisane słownie

dwadzieścia po dziewiątej
dziewięć dwadzieścia rano

Wybierz czas do przetłumaczenia na angielski

Czas według zegarów

Wpiszcie wymagany czas w powyższym formularzu.

Na przykład

09:00 It's nine o'clock.
13:15 It's one fifteen / It's a quarter past one.
16:30 It's four thirty / It's half past four.
19:45 It's seven forty-five / It's a quarter to eight.
22:10 It's ten ten / It's ten past ten.
01:30 It's one thirty / It's half past one.
04:20 It's four twenty / It's twenty past four.
12:00 It's twelve o'clock / It's noon.
18:55 It's six fifty-five / It's five to seven.
23:45 It's eleven forty-five / It's a quarter to midnight.

12-godzinny format 

W języku angielskim najczęściej stosowany jest format 12-godzinny. Dzień jest podzielony na dwie połowy: 
  • przed południem (a.m. - ante meridiem)
  • po południu (p.m. - post meridiem).
AM i PM są dodawane, jeśli z kontekstu nie wynika jasno, o której części dnia mówimy.

Przykład sytuacji, w której należy dodać AM:

"I have a meeting at 9 AM." (Mam spotkanie o 9 rano.) - spotkanie może być zarówno o 9 rano, jak i o 9 wieczorem, więc lepiej to sprecyzować.

W takich sytuacjach nie jest konieczne dodawanie AM/PM:

"The store closes at 10." (Sklep zamykany jest o 10.) - oznacza 22:00.
"I wake up at 6."(Budzę się o 6.) – w tym przypadku, jeśli nie zostało to wyraźnie zaznaczone, dla mówiącego jest jasne, że jest pora poranna i AM nie jest wymagane.
"The movie starts at 8."(Film zaczyna się o 8.) - mówimy o porze wieczornej.
Można użyć "In the morning" zamiast AM i "In the evening" zamiast PM.

Godziny

Przed początkiem powinniśmy umieścić "it's" to znaczy "jest".
Jeśli chcemy powiedzieć, że jest "dokładnie trzecia po południu", dodajemy słowo "o'clock": It's three o'clock. 
W mowie potocznej "o'clock" można pominąć. Na przykład, zamiast " It's five o'clock" można powiedzieć "It's five".
Jeśli nie mówimy o całej godzinie, powinieneśmy powiedzieć, ile minut.

Minuty

Najprostszy sposób powiedzenia lub napisania: wystarczy podać liczbę godzin, a następnie liczbę minut.

Przykład:

5:17 - It's five seventeen.

Past and To

Również "Past" lub "To" są często używane do wskazywania minut:

Gdy minęło mniej niż pół godziny (do 30 minut), mówimy "Past" - ile minęło od całej godziny.
Przykład:
5:17 - It's seventeen past five. Oznacza to, że od godziny piątej minęło 17 minut.
Jeśli minęło więcej niż 30 minut, mówimy "To" - ile czasu  pozostało do następnej godziny.
Przykład:
7:40 - It's twenty to eight. To znaczy, że zostało 20 minut do ósmej.

Quarter and half 

Możemy również użyć słów "Quarter" (kwadrans) i "half" (wpół) zamiast 15 i 30.
Na przykład: 
It's a quarter past nine." - oznacza, że jest kwadrans po dziewiątej, więc jest 9:15. Ale możemy też powiedzieć: "It's nine fifteen a.m."
"It's half past six." - jest wpół do siódmej, a godzina to 6:30.

Zobacz także: