Liczby po angielsku słownie

Jak się to pisze słowami

Podaj liczbę w polu powyżej

Jak korzystać z konwertera?

  1. Wprowadź liczbę lub wklej wcześniej skopiowane dane do pola wprowadzania.
  2. Użyj strzałek, aby zwiększyć lub zmniejszyć o "1".
  3. Konwersja zostanie automatycznie wyświetlona poniżej
  4. Aby skopiować wynik do schowka, kliknij odpowiedni przycisk
  5. Ten konwerter obsługuje ułamki dziesiętne. Wprowadź część całkowitą, a następnie wstaw kropkę lub przecinek i wprowadź część ułamkową.

Od 1 do 20

Liczby od 1 do 20 są unikalne i wystarczy się ich nauczyć.
 
Liczebniki od 13 do 19 są tworzone przez dodanie przyrostka "-teen" (np. trzynaście, czternaście itd.). Akcent jest zawsze położony na przyrostek.
Poniżej znajduje się tabela z transkrypcją w języku polskim.
Liczba Liczebnik po angielsku 
Jak to czytac
1 One Uan
2 Two Тu
3 Three try
4 Four For
5 Five Fajw
6 Six Syks
7 Seven Sewen
8 Eight Ejt
9 Nine Najn
10 Ten Ten
11 Eleven Ilewen
12 Twelve Тwelw
13 Thirteen Sorcin
14 Fourteen Forcin
15 Fifteen Fifcin
16 Sixteen Sykscin
17 Seventeen Sewencin
18 Eighteen Ejcin
19 Nineteen Najncin
20 Twenty Twenci

Dziesiątki

Dziesiątki (20, 30, 40 ...) są tworzone z przyrostkiem "-ty" (np. twenty, thirty itd.). Akcent pada na pierwszą sylabę, a nie na przyrostek.

Liczba Słowo w języku angielskim Jak to czytac
20 Twenty Twenci
30 Thirty Sorci
40 Forty Forci
50 Fifty Fifci
60 Sixty Syksci
70 Seventy Sevenci
80 Eighty Ejci
90 Ninety Najnci

Setki

Należy pamiętać, że sto nie jest liczbą mnogą w języku angielskim. Sto (100) to One Hundred, a trzysta (300) to Three Hundred.
Liczba Słowo w języku angielskim Jak to czytac
100 One Hundred Uan Handrid
200 Two Hundred Тu Handrid
300 Three Hundred try Handrid
400 Four Hundred For Handrid
500 Five Hundred Fajw Handrid
600 Six Hundred Syks Handrid
700 Seven Hundred Sewen Handrid
800 Eight Hundred Ejt Handrid
900 Nine Hundred Najn Handrid

Tysiące i więcej

Thousand, podobnie jak Hundred, nie ma liczby mnogiej. Dlatego jeden tysiąc i dziesięć tysięcy to One Thousand and Ten Thousand.

Liczba Słowo w języku angielskim Jak to czytac
1,000 One Thousand Uan Tauzand
10,000 Ten Thousand Тen Tauzand
100,000 One Hundred Thousand Uan Handrid Tauzand
1,000,000 One Million Uan Miljen
10,000,000 Ten Million Тen Miljen
100,000,000 One Hundred Million Uan Handrid Miljen
1,000,000,000 One Billion Uan Biljen
10,000,000,000 Ten Billion Тen Biljen
100,000,000,000 One Hundred Billion Uan Handrid Biljen
1,000,000,000,000 One Trillion Uan Triljen

Jeśli w liczbie występują tysiące, setki i dziesiątki (a tak jest zazwyczaj) - konieczne jest rozbicie jej na części składowe i wymówienie ich w odpowiedniej kolejności.

Przykład: 1715 = 1000 + 700 + 15. Napiszmy albo na głos po angielsku wymówimy to jako One Thousand Seven Hundred Fifteen - Tysiąc siedemset piętnaście.

Konwerter online na górze tej strony natychmiast wyświetli dowolną liczbę wprowadzoną do formularza w formie alfabetycznej.

Zobacz także: